Domácí hospic Nablízku, z.ú.

http://hospic-lysa.cz tel.: 731 268 306 e-mail: info@hospic-lysa.cz


Poslání Domácího hospice Nablízku, z.ú.: zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v konečném stádiu a umírajícím v posledních měsících jejich života, prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektovat lidskou důstojnost v závěru života, spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými i jinými institucemi a jednotlivci, se kterými je spolupráce nezbytná pro naplňování poslání ústavu, napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní, vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.

Aktuální projekty