Nadační fond Pozitivní život

http://www.nadacnifondpozitivnizivot.cz tel.: +420 737 358 551


Účelem nadačního fondu je zejména podpora občanského sdružení Red Ribbon, z.s., které nabízí pomoc osobám žijícím s HIV a to zvyšováním jejich vědomostí o HIV infekci a onemocnění AIDS. Velký důraz se klade na podporu edukačních projektů vzdělávající nejen osoby žijící s HIV, ale také jejich partnery, přátele, rodinné příslušníky a všechny ostatní, kteří s HIV pozitivními lidmi žijí, spolupracují nebo o ně pečují. V souvislosti s tím je dalším cílem nadačního fondu podpora ediční činnosti zaměřená na výrobu odborných publikací věnovaných problematice HIV/AIDS.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz