Čisté nebe o. p. s.


Čisté nebe je obecně prospěšnou společností, která vznikla na sklonku roku 2010 v Ostravě. Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska se snažíme být sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz