Fair Art, z. s.

http://www.fairart.cz tel.: 799 500 304 e-mail: info@fairart.cz


Fair Art je nestátní neziskovou organizací působící v českém kulturním prostředí od roku 2012. Sdružuje studenty a absolventy práv a dalších oborů, které spojuje snaha zpřístupnit současné výtvarné scéně právní vědomosti a právní pomoc související s uměleckou tvorbou. Prostřednictvím specializovaných přednášek a kurzů se snažíme o rozvoj a prohlubování základního právního povědomí u studentů a absolventů výtvarných škol i širší veřejnosti, díky spolupráci se sítí advokátů zajišťujeme právní podporu výtvarným umělcům a uměleckým institucím. Fair Art směřuje k vybudování platformy, která se stane rovnocenným partnerem veřejným institucím při kultivaci veřejné politiky v oblasti umění, jeho financování a právní regulace. Chceme být zastánci výtvarného umění, které chápeme jako jeden ze základních a nezastupitelných pilířů naší kultury a společnosti.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz