Fosa, o. p. s.

http://www.fosaops.org tel.: +420 271 910 016 e-mail: fosaops@fosaops.org


Posláním společnosti Fosa je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění.

Aktuální projekty