Charita Otrokovice

http://www.otrokovice.charita.cz tel.: +420 731 619 771 e-mail: fundraiser@otrokovice.charita.cz


Základním posláním Charity Otrokovice je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání vlastních schopností a sil. Potřebností se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a předcházení těmto stavům a situacím.

Aktuální projekty