Na Slunci, z.s.

https://www.naslunci.org


Spolek jsme založily v létě 2014, abychom mohly zrealizovat svou vizi a potřebu společného, láskyplného a svobodného startu našich dětí ve vzdělávání. Přály jsme si pro naše děti lesní školku, a tak jsme ji založily. Spolek byl základ, který se postupně rozvinul a rozvíjí se stále dál. Dlouholeté přátelské vztahy vnitřního kruhu dostaly novou úroveň vztahů pracovních, nové pracovní vztahy se zase proměňují v nová přátelství. Přicházejí nové rodiny, děti, nové projekty a možnosti, děti rostou a jdou dál a my s nimi.. Během let jsme v rámci našeho spolku začaly rozvíjet další činnosti a organizovat a zaštitovat další akce a aktivity pro širší komunitu i veřejnost. V současné době jsou hlavními aktivitami spolku: Lesní mateřská škola Jelínek, Dětský klub Skok, Lesní klub Koloušek​, Proměna areálu Jelínkovy chaty, dobrovolnické projekty Evropského sboru solidarity, letní tábory, kroužky, environmentální programy.

Ukončené projekty