Ekumenická síť Společný domov, z.s.

https://www.spolecny-domov.cz/ tel.: +420 245 501 520 e-mail: info@spolecny-domov.cz


Naše ekumenická síť propojuje jednotlivce a komunity, mezi jejichž hodnoty patří tolerance, soucit a nenásilí a které chtějí pečovat o společný domov. Společným domovem máme na mysli fyzický svět, veškerý život na naší planetě i pestré předivo vztahů mezi lidmi, přírodou a Bohem. Usilujeme o laskavý a odpovědný přístup ke stvoření, při kterém zohledňujeme i sociální otázky a vztahy.

Aktuální projekty