MigAct z.s.

http://www.migact.net tel.: +420 774 324 035 e-mail: contact@migact.net


MigAct sdružuje aktivní lidi, místní občanské iniciativy a nevládní organizace, jejichž cílem je přinést pozitivní změnu do naší společnosti. Poskytuje zázemí pro vzájemnou podporu a networking aktivních jednotlivců a organizací občanské společnosti. MigAct zplnomocňuje a inspiruje lidi s migračním původem, aby se staly nedílnou součástí české občanské společnosti.

Aktuální projekty