ČSOP Libosváry

http://www.csoplibosvary.cz tel.: 603 760 873 e-mail: csop.libosvary@seznam.cz


Našim posláním je zachovat na Domažlicku a Tachovsku několik přírodně jedinečných míst, která vznikla staletým obhospodařováním našimi předky. Jsou výjimečná svou pestrostí flóry a fauny. Představují živoucí vzpomínku na doby, kdy čas běžel jinak.

Aktuální projekty