Nadační fond prof. Augusta Bayera

http://www.tropicalforestry.cz/kostarika tel.: 724 162 265 e-mail: vit.hrdousek@seznam.cz


Nadační fond pojmenovaný po zakladateli Dendrologického ústavu na lesnické fakultě VŠZ prof. PhDr. Augustu Bayerovi, podporuje lesnické aktivity a aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny a to především: • projekty péče o genofond původních druhů dřevin, projekty s dendrologickým, botanickým či geobiocenologickým zaměřením, • lokální a regionální a mezinárodní projekty na zachování přírodních, kulturních a estetických hodnot přírody a krajiny • podpora odborné činnosti studentů a doktorandů, • vydávání odborných publikací. Nadační fond nepodporuje politické strany ani politické organizace. Více na https://profesorbayer.cz/

Aktuální projekty