Nadace Moment

https://www.moment-ops.cz/ tel.: 7774344922 e-mail: richard.gazda@moment-ops.cz


Vnímáme život jako uzavřený cyklus a jdeme cestou respektu k člověku a přírodě, cestou udržitelnosti a rovnováhy. Prostřednictvím osvěty, filantropie, udržitelnosti a finanční podpory chceme spolutvořit prostor zdravé a sebevědomé občanské společnosti. Přejeme si normalizovat dobrovolnictví, dárcovství a cirkulaci přebytků v naší společnosti. Protože darovat čas, finance či předměty pro dobrou věc, je nedílnou součástí našich třech životů a věříme, že je nedílnou součástí každé zdravé kultury.

Aktuální projekty