Kuřík z.s.

http://www.kurik.eu tel.: 728 205 556 e-mail: info@kurik.eu


Naším cílem je usilovat o zlepšení životních podmínek dětí s poruchou autistického spektra. Snažíme se pomoci dopřát dostupnou a kvalitní sociální péči. Děti s poruchou autistického spektra, a někdy i mentálního handicapu a s nimi spojeného problémového chování, vyžadují náročnou péči a obtížně se zařazují do společnosti. Pomáháme jim, ale ulevujeme i jejich rodinám.

Aktuální projekty