Charita Strakonice

https://charita-strakonice.cz/ tel.: 777 887 158 e-mail: eva.jungvirtova@strakonice.charita.cz


Posláním Charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci. Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu, poskytujeme ji v jeho zájmu a tak, abychom zajistili důstojnost a lidskost.

Aktuální projekty