Síť pro rodinu, z.s.

http://www.sitprorodinu.cz tel.: 602 178 882 e-mail: info@sitprorodinu.cz


Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Je střešní organizací pro mateřská, rodinná a komunitní centra. Vytváří prorodinné klima ve společnosti i na trhu práce, a tím pomáhá předcházet nepříznivým situacím v rodinách. Přes více jak 250 členských organizací zasahuje 75 000 rodin napříč Českou republikou. Více na www.sitprorodinu.cz

Aktuální projekty