HAIMA Ostrava, z.s.

http://www.haima-ostrava.cz tel.: +420 604 145 911 e-mail: info@haima-ostrava.cz


V HAIMA Ostrava pečujeme o onkologicky a chronicky nemocné děti, jejich rodiny a sourozence již od roku 1996. Naším posláním je zpříjemňovat dětem dlouhodobou hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Ostrava a ulehčit jejich začlenění zpět do běžného života. V pravidelných týdenních intervalech navštěvujeme děti i jejich rodiče v nemocnici v rámci tzv. tvůrčích střed. Pořádáme tradiční letní tábory pro děti po léčbě, zajišťujeme ozdravné víkendové pobyty pro celé rodiny, organizujeme akce na Klinice dětského lékařství FNO, a také realizujeme úpravy nemocničních prostor. To vše by však nebylo možné bez finanční podpory všech partnerů, sponzorů a lidí se srdcem na pravém místě. Děkujeme Vám.

Aktuální projekty