Centrum inkluze o.p.s.

http://www.centruminkluze.cz tel.: 728 343 747 e-mail: lucie.stanjurova@centruminkluze.cz


Jsme multidisciplinární tým odborníků poskytujících poradenskou péči a podporu školám, dětem a jejich rodinám. Usilujeme o to, aby školy ve spolupráci s rodinou a dalšími aktéry maximálně rozvíjely potenciál každého dítěte. Chceme, aby každé dítě mělo možnost zažívat radost, spokojenost a úspěch. Cílem naší organizace je: a) propojovat lidi kolem dětí a mládeže, b) posilovat důvěru ve vlastní zdroje a c) přinášet nové metody a způsoby práce a přizpůsobovat je individuálním potřebám dětí, mládeže a lidí kolem nich.

Aktuální projekty