Asociace vzdělavatelů v sociální práci, z.s.

https://www.asvsp.org/ e-mail: hana@rxe.cz


Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) sdružuje vyšší odborné a vysoké školy v ČR, které poskytují vzdělání v sociální práci a jejím hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání v sociální práci. Ke kvalitě vzdělávání přispívá ASVSP svými vlastními vzdělávacími aktivitami, které jsou dostupné členským školám asociace a zájemcům z pomáhajících profesí. Je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW) a spolupracuje s různými subjekty ovlivňujícími podmínky vzdělávání a výkonu sociální práce. ASVSP je vydavatelem časopisu Sociální práce | Sociálna práca – jediného odborného oborového časopisu v České republice a na Slovensku.

Aktuální projekty