Jiné děti, z. s.

http://www.jinedeti.cz tel.: +420 774 114 255 e-mail: info@jinedeti.cz


Spolek Jiné děti založili rodiče dětí s různým typem postižení a dětí s poruchou autistického spektra. Pro tyto rodiny pořádáme vícedenní pobyty a jednodenní setkání, kdy se část dne dětem individuálně věnují asistenti. Ve svém okolí jsme postrádali služby podobného charakteru, proto jsme v roce 2019 založili vlastní spolek, který se těmto aktivitám věnuje. Děti na pobytech získají nové prožitky, nové dovednosti, socializují se, jsou na čerstvém vzduchu, věnují se pohybovým aktivitám, mohou zažít to samé co zažívají zdravé děti. Přínosem pro rodiče je odpočinek od dlouhodobé, náročné a vyčerpávající péče, načerpání nových fyzických i psychických sil, setkání s ostatními rodinami se stejným osudem, sdílení zkušeností a vzájemná podpora. Rodiče mají možnost věnovat se zdravému sourozenci nebo sami sobě. Děkujeme, že s námi pomáháte.

Aktuální projekty