Charita Přerov

http://www.prerov.charita.cz tel.: 581 204 717 e-mail: reditel@prerov.charita.cz


Nezisková církevní organizace, začleněná do sítě Charit působících na území České republiky. Zřízena byla 3. února 1992 arcibiskupem olomouckým a svoji činnost vyvíjí v přerovském a kojetínském regionu v oblasti zdravotní, sociální a humanitární. Našim posláním je poskytovat pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít dále ve svém domově. Charita usiluje o zachování lidské důstojnosti v duchu křesťanské lásky bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či barvu pleti.

Aktuální projekty