Maminky dětem, z.s.

http://www.rcmilovice.cz tel.: 728 656 530 e-mail: info@rcmilovice.cz


Maminky dětem, z.s., Komenského 581, 289 24 Milovice, Středočeský kraj FB: Rodinné centrum Milovice Provozujeme: · Rodinné centrum Milovice · Poradenské služby pro rodiny · Volnočasové aktivity pro děti i dospělé Hlavní přínos: · Preventivní programy pro podporu rodin ve všech jejích fázích · Zprostředkování kontaktu s odborníky – v rámci seminářů, kurzů · Nabídka mimoškolních aktivit pro děti – snazší slaďování práce a rodiny pro rodiče (kroužky, příměstské tábory) · Integrace znevýhodněných skupin do většinové populace (rodiny s více dětmi, cizinci, noví obyvatelé, rodiny se specifickými potřebami) · Poskytování a zprostředkování odborného poradenství dle potřeb klientů - individuální řešení různých krizí v rodině · Zastupování zájmů rodin v daném regionu. Rádi vás uvítáme v našem Rodinném centru Milovice

Ukončené projekty