Diakonie Apoštolské církve

http://www.diakonieac.cz tel.: 608 083 555 e-mail: kontakt@hospickridla.cz


Diakonie Apoštolské církve je praktický nástroj církve k pomoci potřebným lidem. Jejím posláním je poskytovat křesťanskou sociální, zdravotní a pastorační péči o lidi staré, osamělé, ohrožené, nemocné, osoby se zdravotním postižením a také pomáhat rodinám, dětem a mládeži. Tuto širokou paletu různých služeb zajišťují naše střediska, která se specializují na jednotlivé oblasti pomoci. Potravinová pomoc NADOSAH / Vzdělávací středisko EDUCA / Středisko sociálního bydlení Oáza / Domácí hospic KŘÍDLA Sedlčany / Mateřské centrum KidzTown.

Aktuální projekty

Ukončené projekty