Asistenční jednorožec z.s.

http://www.asistencni-jednorozec.cz/ tel.: 775 755 201 e-mail: asistencni.jednorozec@gmail.com


Společně s terapeutickým koněm Santa Sagittou navštěvujeme klienty upoutané na lůžko, nebo vozík, vážně nemocné, domovy seniorů a hospice. Věnujeme se dotykové terapii. Terapii pro klienty nabízíme zdarma. Každá návštěva je individuálně připravena na míru. Klienty motivujeme k pohybu, komunikaci a péčí o zvíře. Sagittka se trpělivě věnuje každému zájemci jednotlivě - u ležícího trpělivě postojí, zvládne následovat invalidní vozík, chodítko, berle, nebo se za klienty dopraví výtahem. Moc ráda motivuji klienty ke komunikaci - vždy jsou zvídaví a sami vypráví svoje příběhy spojené s koňmi, nebo životem na statku. S dopomocí zkoušíme koně čistit, na konci určitě uvítáme mrkev a společně koně nakrmíme. Oblíbenou částí je společné fotografování na památku. Každé naše setkání je jiné, vždy ale plné emocí a úsměvů. Snažíme se nezapomínat ani na pečující personál.

Aktuální projekty

Ukončené projekty