sOOva, vzdělávací spolek

http://www.soovakolovraty.cz tel.: 604 316 874 e-mail: info@soovakolovraty.cz


sOOva je spolek, jehož obecně prospěšná činnost je zaměřená na vzdělávání dětí a dospělých v oblasti zdravého a udržitelného života, soběstačnosti, osobního rozvoje. Dále se zaměřujeme na rozvoj komunitního života, sousedských vztahů, síťování/propojování lidí a projektů. Jsme zřizovatelem lesního klubu sOOvička a komunitní školy ZŠ Na vlně. Organizujeme pravidelné a nepravidelné akce pro veřejnost (semináře, workshopy, přednášky), obnovujeme tradice v obcích, inovujeme, spolupracujeme s dalšími organizacemi a osobami s obdobným zaměřením.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz