Projekt Budoucnost z.s.

https://www.probud.cz tel.: 777 586 069 e-mail: info@probud.cz


Jak je pro spokojený život důležitý výběr povolání? Myslíme si, že velmi. Rozvíjí se dostatečně na základních školách jemné dovednosti? Víme, že ne. A tak pomáháme klukům a holkám objevit svůj potenciál, a s klidným svědomím vybrat školu a povolání, kterému se budou rádi věnovat. Během pravidelných setkání s dětmi hledáme jejich silné stránky a rozvíjíme jemné dovednosti, které jsou předpokladem pro úspěšný a spokojený život. V deváté třídě, jsou děti schopné se s klidným svědomím a zodpovědností rozhodnout, na jakou školu je láká jejich vlastní nadání.

Aktuální projekty