Péče bez překážek, z. s.

https://www.pece-bez-prekazek.cz/ e-mail: info@pece-bez-prekazek.cz , pece.bez.prekazek@gmail.com


Spolek vznikl z původně neformální svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Naším cílem je komplexní podpora rodičů pečujících o děti s různými druhy postižení. Soustředíme se zejména na: (1) zlepšení informovanosti pečujících rodičů, (2) zlepšení dostupnosti sociálních služeb (zejména odlehčovacích a asistenčních), (3) péči o „pečující rodiče“ – podporu jejich fyzického a psychického zdraví, zvyšování pečovatelských kompetencí, podporu volnočasových aktivit pro pečující rodiče a jejich děti.

Aktuální projekty

Ukončené projekty