Nadační fond Dvojka srdcem

http://www.dvojkasrdcem.cz tel.: 606 392 655 e-mail: info@dvojkasrdcem.cz


Účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je pomoc potřebným, zejména osobám v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohroženým dětem, fyzicky či mentálně handicapovaným, seniorům.Náš program se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Poskytujeme příspěvky tam, kde přidělení příspěvku pomůže ke zkvalitnění životních podmínek potřebných. Zajímají nás konkrétní osudy konkrétních lidí.Snažíme se do pomoci zapojit osoby a společnosti, které mají vůli darovat a je jim blízké prostředí Prahy 2 či jsou dokonce jeho součástí, i ty, které nevědí, jak pomoci sousedovi či jiné osoběv blízkosti.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz