Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

http://www.petrklice.cz tel.: 734 363 639 e-mail: jakub.fraj@petrklice.cz


Komunitní centrum Petrklíč je spolkem poskytujícím pečovatelskou službu a osobní asistenci seniorům a dalším osobám se sníženou schopností pohybu. Od roku 2015 poskytujeme sociální služby v několika krajích České republiky - aktuálně v Praze a v Pardubickém kraji. Ročně poskytneme více než 10 000 hodin péče či asistence.

Aktuální projekty