Zvířecí pohoda, z.s.

http://www.zvirecipohoda.cz tel.: +420 732 657 424 e-mail: novotna@zvirecipohoda.cz


Neziskovou organizaci Zvířecí pohoda jsme založili v roce 2009 a k založení organizace nás vedla láska ke zvířatům. Hlavním posláním je pomáhat lidem i zvířatům a přispívat k vytváření kladného vztahu člověka ke zvířatům a přírodě pomocí přímého kontaktu a pomocí zvířat a přírody přispět k dobré fyzické a duševní pohodě člověka. Provozujeme útulek pro opuštěná zvířata a domov pro vysloužilé koně. K další naší činnosti patří hipoterapie, jsme členy České hiporehabilitační společnosti a pomáháme dětem i dospělým s nejrůznějšími zdravotními problémy. Pro školská zařízení nabízíme vzdělávací programy, ve kterých mohou děti zvířata hladit, krmit a pečovat o ně, a tím je kontaktní formou vedeme k ochraně zvířat a pochopení důležitého významu, jaký pro nás zvířata a celá příroda mají.

Aktuální projekty