Nadační fond Kociánka

http://www.centrumkocianka.cz/o-kociance/nadacni-fond/ tel.: 515 504 216 e-mail: hankank@gmail.com , marcel.grisa.nfk@gmail.com , kotasovamarta@gmail.com


Centrum Kociánka poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením, a tím posiluje jejich začlenění do společnosti. Nadační fond Kociánka původně vznikl v roku 1991 a naším posláním je odstraňovat existující bariéry mezi zdravými a handicapovanými.

Aktuální projekty