Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s.

http://www.smilingcrocodile.org tel.: +420 222 932 239 e-mail: info@smilingcrocodile.org


Věříme, že má každé dítě právo na vzdělání bez ohledu na jeho duševní a fyzické zdraví. SMILING CROCODILE pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů. Naším cílem a velkým přáním je, aby byl život našich žáků stejně uspokojující a plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli možná na startu do života více štěstí.

Aktuální projekty