Skautská nadace Jaroslava Foglara


Kultura, umění a historie

Obnova Národního skautského památníku

Krajská rada Junáka v Praze obnovuje Národní skautský památník na Strašnickém urnovém hřbitově. Pojď do toho s námi!

vybíráme od 15.11.2023

Národní skautský památník

142 874 Kč
vybráno 95 % z 150 000 Kč

zbývají

3 dny

přispělo

84 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Národní skautský památník, zasvěcený československým skautům a skautkám padlým, umučeným a popraveným za I. světové války, za německé okupace a v době komunistické zvůle, byl iniciován bratrem Františkem Bobkem – Stopařem a zrealizován skautskou družinou Strážců Svojsíkova hrobu (podobně, jako nedlouho předtím pamětní deska A. B. S. v Náplavní ulici). Technické zhotovení stojanu a jeho instalaci provedli bratři Jiří Lukšíček – Rys za pomoci Jindřicha Valenty – Vlka a Františka Bobka – Stopaře (všichni činovníci 34. střediska Ostříž Praha a bývalí muklové) podle výtvarného návrhu bratra Vladimíra Pechara – Pluta.

Zhotovení památníku bylo zajištěno (ve spolupráci s Pražskou radou Junáka) z finanční sbírky a darů od Pražského kraje A. B. Svojsíka, středisek, okresů i jednotlivců z celé republiky a ze všech skautských organizací a od laskavých sponzorů. Na umístění měl velké zásluhy bratr Petr Bratský – Bráca, kterému se podařilo domluvit velmi atraktivní místo v prostorách před hlavní obřadní budovou Krematoria Strašnice, kde byl památník umístěn od svého slavnostního odhalení dne 10. května 2003 až do 23. března 2017, kdy došlo k jeho odstranění (v rámci revitalizace prostoru a následném pronájmu pozemku Ministerstvem obrany) bez možnosti návratu na původní místo…
 
                                                                                                  Stávající stav budoucího pietního místa.

Od uložení památníku ve skladu strašnického krematoria, datovaného 21. červnem 2017, uplynulo ve Vltavě mnoho vody, avšak myšlenka na jeho důstojnou obnovu a navrácení do veřejného prostoru zůstávala stále živá. Dne 17. listopadu 2018 proběhla, v rámci tradičního vyšehradského setkání 145. klubu OS Naděje, debata nad osudem zrušeného památníku, u jehož vybudování stál oddílový vůdce František Bobek – Stopař, do jehož rukou členové kdysi skládali – tehdy ještě tajné – skautské sliby.

Rozhodlo se, že „Stopařův“ památník obnovíme.

Po delším období tápání se dne 3. května 2021 Krajská rada Junáka v Praze usnesla a vyjádřila souhlas s obnovou památníku. Po jednání s představiteli Junáka, kde se vyjasnila kompetenční otázka ve vztahu k Národnímu skautskému památníku a bylo potvrzeno, že tento spadá pod junácký Kraj Praha, byl jednáním ohledně nového umístění a podoby památníku pověřen Ondřej Přerovský – Lazebník.

Naplno se tedy mohly rozjet přípravné práce a počátkem roku 2022 došlo mezi Správou pražských hřbitovů, p.o. (jakožto Správcem) a Junákem – českým skautem, krajem Praha, z.s. (Pečovatelem) k uzavření Smlouvy o spolupráci, jejímž předmětem je zřízení Národního skautského památníku na Strašnickém urnovém hřbitově (vracíme se téměř na původní místo). To vše na bezplatně poskytnutém pietním místě a na dobu neurčitou.


                                                                                                       Vizualizace obnoveného památníku.

Autorem výtvarného řešení desky památníku je: Vladimír Pechar – Pluto. Projektantem obnovy Národního skautského památníku je: Atelier HRA s.r.o.


Během intenzivních jednání s vedením Správy pražských hřbitovů se podařilo dosáhnout shody na podobě budoucího pietního místa. Přípravné práce k obnově památníku tedy mohou začít!

Pojďme společně podpořit novou sbírku a vyjádřit úctu více než sedmi stovkám obětí z řad československých skautek a skautů.

OPL


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Nezapomeneme na vás.

Marie Rotreklová
1 500 Kč

Přispívá Karel Šiler

Karel Šiler
500 Kč

Bděme a nedopusťme opakování historie.

Alexandra Svobodová
500 Kč

Přispívá Tom-Set

Tomáš Szennai
800 Kč

Někdy v skrytu duše doufám, že bych dokázal být také tak stateční jako ti, kdo se uměli postavit nespravedlnosti, diktatuře a totalitě. Čest jejich památce. Hejkal

Martin Hejhal
500 Kč

Od Wattapy.

Marcela Pokorná
500 Kč

Díky za to co děláte. ❤️

Marek Boško
2 000 Kč

Přispívá Kruťas ze Strakonic

Michal Paulič
1 000 Kč

Jsem rád že mnoha lidem není jedno že tenhle pomník naším Hrdinům byl odstranen a proto já dávám již po několikáté čásku jak převodem přímo sem i přes účast na trignis kde jsem přispěl nemalou částku mimo jiné teď dorovnavam Pavla Rychetského 42oddil HmP

Václav Duchek
1 000 Kč

Buďme ostražití. Braňme demokracii a svobodu všemi lidskými prostředky. Vám, sestry a bratři, kteří jste obětovali své životy za vlast, slibujeme, že budeme na stráži!!

Modřinka