Perla, z.s.


Kultura, umění a historie Regionální a komunitní rozvoj

Konečně ráj na zemi! Stavte s námi Novou Perlu.

Nová Perla je místo pro umění, vědy a řemesla. Chceme na konci světa, v Kyjově u Krásné Lípy na Šluknovsku vytvořit ráj na zemi. Postupně měnímě a revitalizujeme areál bývalé ňíťárny Roberta Solomona na galerii, divadlo a kino, nakladatelství, tiskárnu a grafické studio, ateliéry, byty, umělecké a řemeslné dílny, kavárnu, knihovnu a knihkupectví, park a zahradu.

vybíráme od 24.3.2020

NEBOJ SE! MARNOST JE SVOBODA.

Nová Perla. Konečně ráj na zemi.
169 624 Kč

přispělo

92 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
NOVÁ PERLA: MÍSTO SVOBODNÉ MYŠLENKY A TVORBY

Zpráva z Českého Mordoru
Nová Perla vyrůstá v údolí říčky Křinice, rozdělující Krušné a Lužické hory v trojhraničí Česka, Německa a Polska. Místo leží také mezi přírodními parky, které se rozkládají na území s nejdramatičtější geologickou i lidskou historií Evropy. Stovky milionů let zde zápasily masy hornin s živly na cestě napříč zemskou kůrou a vytvořily tak úchvatnou krajinu Českého a Saského Mordoru. Tento boj ale začaroval lidské kmeny žijící na jeho později ztvrdlé skořápce, a ty se pak po staletí přetlačovaly o dlouhé zvrásněné území mezi dvěma velkými úrodnými planinami. A právě zde Nová Perla našla svůj domov ve sto let starém areálu továrny na nitě – pozůstatku velké vlny německé industrializace, ze které dnes zbylo jen velmi málo. Němec
ké obyvatelstvo a připomínky jeho technické i architektonické modernity smetla poválečná vlna zloby Čechů – odplata za své vyhnání a rozpoutání strašné války. Tento příběh je samozřejmě složitější. Poválečný vývoj pohraničního kraje započal balkánským pleněním spolu s destrukcí připomínek původního obyvatelstva a pokračoval velmi neúspěšným dosídlením nesourodým obyvatelstvem, z něhož málokdo se zde cítí opravdu doma. Pro bezhistoričnost, ve které se noví obyvatelé ocitli, i nedostatek souvislostí s územím na kterém žijí, vracejí mu podvědomě i cíleně feudální ráz. Ruiny počátků modernity jim připadají nepatřičné. Demolice několikrát hrozila i této továrně.

Místo pro umění, vědy a řemesla
Nová Perla se však rozhodla to, co zbylo z továrny Roberta Solomona zachránit a přetvořit celý areál v nezávislý a soběstačný mezinárodní přístav, ráj na zemi.
Naše pojetí tvorby je volným pokračováním „velké práce“, prolnutí vzdělanosti, umění, ohleduplnosti a touhy po svobodě.

Stejně jako v předchozím projektu Nové Perly ve Vraném nad Vltavou, i zde spojíme tvůrce všech forem vizuálního umění, autory literatury, divadla a filmu, zástupce vybraných vědních oborů i praktických dovedností.

Nová Perla je galerie, divadlo a kino, nakladatelství, tiskárna a grafické studio, ateliéry, byty, umělecké a řemeslné dílny, kavárna, knihovna a knihkupectví s parkem a zahradou.

Nezávislost
Nová Perla vznikla z iniciativy nakladatelství Divus a za jeho podpory. Idea tohoto experimentu je výsledkem uvažování, které po několik desetiletí formovalo kulturní činnost jeho redakce, jí vydávaných knih, časopisů Divus a Umělec, a mezinárodní sdružení teoretiků a umělců Eastern Alliance. Na těchto iniciativách se podílelo mnoho významných osobností z oblasti umění, literatury i vědy, kteří vedle své odbornosti vždy kladli velký důraz na nezávislost tvůrčích, vědeckých a kritických přístupů, protože jen tak lze dosáhnout pravdivé zprávy o světě i v té nejabstraktnější metafoře.


Nová Perla, do smrti otevřená, soběstačná a nezávislá. 

Soběstačnost
Koncepce soběstačnosti Nové Perly taktéž vychází ze zkušeností jejích zakladatelů. Její základní zdroje pocházejí ze spojení umění, vědy, řemesla a unikátní výroby v jednom místě, obklopeném užitkovou i okrasnou zelení.

Nová Perla je galerie s obytnými ateliéry a nakladatelství s grafickým studiem i tiskárnou, knihkupectvím, restaurací uprostřed zahrady a parku. Má tři vlastní zdroje pitné vody, využívá alternativních obnovitelných zdrojů energie, usiluje o úplnou recyklaci a směřuje k bezodpadovému hospodaření.

V Nové Perle se snažíme spolupracovat s okolními iniciativami nebo podniky na principu partnerské výměny služeb a výrobků, a pokrýt velkou část svých potřeb nefinanční cestou. Snažíme se v okolí šířit přátelství a kolegialitu, protože pouze tak lze úspěšně připravit půdu pro realizaci unikátní vize v lidském společenství. Chápeme, že pro soběstačnost jsou životně důležité přírodní zdroje, proto je ohleduplná k okolní přírodě a osvětou i aktivní ochranou podporuje místní ekosystém.


Finančním zdrojem chodu Nové Perly jsou také příjmy z nakladatelství Divus, kavárny Perla, knihkupectví, pronájmů dílen, prostorů galerie, obytných ateliérů a dalších společných vnitřních i venkovních prostor v době, kdy nebudou využity pro hostující tvůrce nebo vlastní program.

Mezinárodní
Nová Perla by se měla stát místem setkání světových autorů a odborníků s unikátní iniciativou uprostřed ikonického architektonického komplexu a krajinného biotopu. Stálým i dočasným ale především bezpečným přístavem pro tvůrce z celého světa a svobodnou platformou pro prezentaci jejich díla i názorů. O úspěch tohoto záměru se znovu postará především mezinárodní okruh spolupracovníků nakladatelství Divus a sdružení Eastern Alliance s dlouholetou praxí šíření vědy a kultury v mnoha jazycích po celém světě.

VIZE
Nová Perla se rozkládá na zhruba šesti tisících metrech čtverečních. Tvoří ji dvě budovy, tovární vedle obchodní, obě sousedící na východě s místní komunikací. Součástí je i velké tovární nádvoří, které je obklopeno smíšeným lesíkem s loukou, jimiž protéká říčka Křinice – přirozená západní hranice Nové Perly.


Továrna - Maják
V hlavní a ikonické budově Nové Perly postavené kolem roku 1910, která se svou věží připomíná přímořský zámek s majákem, vzniká galerie, obytné ateliéry a tiskárna. Na místě propojeného přístavku – bývalého ocelového skladu – vyroste velká prosklená zimní zahrada. Do hlavní budovy lze vstupovat východním vchodem z ulice, jižním vchodem přes zimní zahradu a dvěma západními vchody, dveřmi z věže a vraty z tiskárny, ústícími na nádvoří. 

Galerie v nejvyšším patře a obytné ateliéry o patro níž, mají překrásné světlo z desítek obrovských oken s vyhlídkou do okolní přírody po obou stranách. Galerie s technickým zázemím poskytuje tři sta metrů výstavních prostor, které mohou být dále děleny mobilními stěnami. Pro výstavy soch, instalací a velkoformátové projekce bude galerie využívat i nádvoří a přilehlý park. Obě místa budou využívána také pro divadlo, kino, přednášky a komunitní setkávání.  

Také ateliéry je možné modifikovat mobilními stěnami a vytvořit tak prostor od několika desítek do několika set metrů čtve
rečních. Společné zázemí i vybavení jednotlivých ateliérů poskytuje veškerý komfort tvůrci, který se rozhodl trávit většinu času se svým dílem. Ateliéry jsou určeny nejen pro vizuální umělce ale též pro literární, divadelní a jiné tvůrce, kteří se chtějí soustředit na svou práci v klidném a inspirujícím prostředí. Z patra obytných ateliérů bude možné vstoupit přímo do zimní zahrady.

Návštěvníci i obyvatelé Nové Perly budou moci také využívat rozlehlou terasu na střeše tovární budovy, bazénu na vrcholku věže vytvořeného z bývalé zásobárny vody a pozorovat úchvatnou krajinu z vyhlídky nad ním.

V přízemí je tiskárna pro potřeby nakladatelství, velká grafická a malá truhlářská dílna využívané především obyvateli ateliérů ale otevřené i pro veřejnost. Tiskárna je vybavena sítotiskovými, knihtiskovými, ofsetovými i stroji dalších technologií, určených především pro malonákladovou výrobu vysoce kvalitních tisků na
různé materiály, které vyžadují i řemeslnou péči a přinášejí tak vysokou uměleckou hodnotu. V plně vybavené grafické dílně bude možné vytvořit tisky za použití většiny klasických i moderních grafických technik a malá truhlářská dílna poskytne zázemí pro sochařské i řemeslné záměry. Pro obě dílny bude k dispozici odborné vedení a asistence.

Kavárna Perla, do smrti otevřeno
V objektu bývalé prodejny vznikly kavárna s terasou, knihkupectví, knihovna, redakce, studio a dva byty. Základ této části Nové Perly tvoří čtvercová budova postavená v období mezi světovými válkami, přebudovaná v osmdesátých letech na masivní stavbu se sedlovou střechou, ve které byla rozšířena
prodejní plocha, obytné podkroví a přibyla velká přípravna s dvěma sklady a zásobovacími rampami.

Kavárna nabízí velkou škálu nápojů malých regionálních výrobců a jídel připravovaných z produkce okolních pěstitelů a farmářů. Velká kuchyň je dobře vybavena a vznikají zde vždy čerstvá a zdravá jídla bez použití chemických ingrediencí a procesovaných potravin.

V knihovně a knihkupectví si lze přečíst i zakoupit knihy a časopisy nakladatelství Divus v několika jazycích, knihy dalších vybraných nakladatelství a publikace o kraji s jeho historií.


Redakce nakladatelství Divus vedle svého obvyklého edičního plánu čtvrtletně vydává noviny Perla s kulturním programem galerie, kina, divadla a dalších akcí doprovázených související obrazovou dokumentací, články i výňatky z literatury.

Studio Divus vedle prací pro vlastní nakladatelství a tiskárnu poskytuje veškeré nakladatelské, redakční a grafické služby pro veřejnost. Zajišťuje asistenci zájemcům o využití grafické dílny.

Park
Ve spolupráci s místními i zahraničními odborníky připravuje Nová Perla kultivaci stávajícího divokého porostu v okrasný park. Z místní bažiny vzniklé odtoky ze studní a pramenů vznikne malá vodní plocha s molem. Plánuje i výsadbu nových stromu a keřů. Základem parku budou původní d
řeviny a rostliny doplněné o druhy vhodné do zdejšího specifického klimatu. Park se tak zároveň stane malou naučnou botanickou zahradou.

Zahrada
Venkovní zahrada s krytou zimní zahradou Nové Perly jsou důležitými zdroji vlastního ovoce, zeleniny a bylin a tím velkou podporou soběstačnosti a nezávislosti. Výpěstky budou zpracovávány kavárnou a přebytky nabídnuty okolním zájemcům. I venkovní zahrada bude využívat původní krajové a odolné plodiny. Naproti tomu zimní zahrada doplní škálu plodů o ty, které vyžadují stálé klima.

Zdroje, energie, úspory a bezodpadové hospodaření
Nová Perla má tři zdroje pitné vody. Dvě studny – po jedné v každé budově – a sto padesát metrů hluboký vrt, který plní voda z žulového podloží. K závlahám zahrad používá dešťovou vodu zadrženou v odkrytých i krytých nádržích a vyčištěnou odpadní vodu z mytí při použití neškodných látek.

Stroje Solomonovy továrny byly poháněny především vodou. Ze sofistikovaného systému transmisí, hřídelí a lopatkového kola dnes již nic nezbylo ale masivní náhon stále stojí a zimní průtok vody dost
ačuje k pohonu turbíny do výkonu padesáti kilowat. To postačí k osvětlení a vytápění obou objektů na podzim a na jaře, vytápění z padesáti procent v nejchladnějších měsících.

Nová střecha továrny je schopná unést solární panely, a i při minimálním osazení jejich výkon pokryje letní spotřebu osvětlení a čerpadel vody.

V Nové Perle budeme recyklovat dva typy odpadní vody. Pro tento účel budou odpady rozděleny do dvou sítí – dvou odpadních instalací. První síť bude shromažďovat vodu znečištěnou při všech druzích kontrolovaného mytí. Kontrolované mytí spočívá v používání lehce odstranitelných čistících prostředků a předpokládá, že jimi budou vybavena všechna místa mytí a návštěvníci nebo hosté upozorněni na nemožnost používání vlastních chemikálií. Tato odpadní voda bude vedena do kořenové čističky a následně používána k zavlažován
í zahrad i parku. Druhá síť bude shromažďovat především vodu z toalet. Tato voda bude čištěna ve vlastní biologické čističce odpadních vod, vyčištěná voda periodicky testována a taktéž požívána k závlahám.

Nová Perla se snaží dosáhnout úplného bezodpadového hospodaření, a proto se brání přijímání veškerých jednorázových nebo obtížně recyklovatelných obalů. Veškeré výrobky vznikající v Nové Perle nebo jejich obaly jsou na bázi papíru, přírodní textilie, kovu nebo dřeva.

Nová Perla je revolucí příkladu. Uskutečnění vize vyrostlé ze snů, darů a úsilí posledních desetiletí, tisíců hodin dobrovolné práce přátel i sympatizantů. Nová Perla je tím zavázána se nikdy nevzdat.

www.novaperla.cz

Nová Perla v časopise Reportér


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

໒( = ᴥ =)ʋ ~~~~~~ 🚌

Petr Dlouhý
200 Kč

Dobrý nápad, držím palce ať se daří :)

Zdenka Zámečníková
500 Kč

Futility Is Freedom!

DIVUS LONDON
10 000 Kč

Posílám malý dar pro NOVOU PERLU, která je majákem v tak trochu ztracené krajině. Aby svítila, potřebuje energii. — Ivana Mečla a partu kolem něj sleduji skoro 30 let. A i když pro leckoho jsou jeho umělecko-společenské aktivity bláznivě donkichotské, mně dávají smysl ♥

Joachim Dvorak
20 000 Kč

Skvělá lokalita, držím palce!

Lenka Kubelová
200 Kč

Super projekt ve (skoro) rodném kraji!

Julie Pokorná

<3

Dárce
1 000 Kč

Support Sudety ✊

Barbora Kropáčková
200 Kč

Držím palce tomuhle mile bláznivému projektu. Náš krásný kraj si zaslouží krásné nápady. Moc vám fandim 👏

Iva Nikitinová
500 Kč

pusu, bony a klid

Dárce