Armáda spásy


Sociálně znevýhodněné skupiny

Jen nocleh nestačí...

Děkujeme, že jste se rozhodli podporovat lidi bez domova pravidelně. Noc v suchu, teple a bezpečí, zajištěná prostřednictvím Nocleženky, je pro ně velký dar, ale jejich životní situaci zpravidla nevyřeší. Je třeba s nimi pracovat dlouhodobě a podporovat je na jejich cestě do běžné společnosti a k samostatnému bydlení. Děkujeme, že chcete být této cesty součástí!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
CESTA K SAMOSTATNÉMU BYDLENÍ

Terénní program
První linie našich služeb, kontaktujeme uživatele v jejich přirozeném prostředí (na ulicích, v parcích apod.), kde jim nabízíme pomoc a podporu v jejich nelehké životní situaci a nabízíme jim naše další služby.
 ▼
Noclehárna
Prostor pro všechny lidi bez domova, kteří chtějí strávit noc v suchu a teple, kde mohou využít podpory sociálních pracovníků, mají zde možnost využít hygienické zázemí, mohou si zde také dát teplý čaj či polévku s pečivem a mohou využít charitativní šatník.

Azylový dům
Samostatné, časově ohraničené, přechodné ubytování s intenzivní sociální prací, mající za cíl co největší osamostatnění uživatele.

Sociální bydlení
Samostatné bydlení v běžné bytové zástavbě kde uživatele navštěvují naši sociální pracovníci a snaží se mu pomoci zvládat těžkosti běžného života, po určité době může byt uživateli zůstat a on se tak navrací k samostatnému bydlení.

Samostatné bydlení
Náš cíl. Uživatel nás již nepotřebuje a žije samostatně v adekvátním prostředí.

---

DALŠÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY

Není to jen o bydlení. Mnoho uživatelů potřebuje, při své cestě k samostatnému bydlení, i další podporu. I pro ně máme v Armádě spásy nabídku služeb (např. zdravotní péče, služby pro osoby bez domova se závislostí, služby pro seniory, pomoc se zaměstnáním apod.

Sociální pomoc a podpora – Všechny služby na cestě k trvalému bydlení aktivně nabízejí pomoc a podporu profesionálních sociálních pracovníků (pomoc s dluhy, vyřízení dokladů, zdravotní péče, pomoc se sháněním práce apod.).

Zaměstnávání – Všechny naše služby pomáhají lidem bez domova nalézt pracovní uplatnění, pro naše uživatele vyhledáváme i zřizujeme pracovní místa, kde mohou získat, často ztracené, pracovní kompetence a zkušenosti.

Zdravotní péče – Lidé bez domova často trpí zdravotními obtížemi, které jim brání při návratu do běžné společnosti, při hledání zaměstnání apod. Zřizujeme ordinaci a ošetřovny a základní pomoc při ošetření a konzultaci poskytujeme i v terénu. Naším cílem je zlepšení zdravotního stavu osob sociálně vyloučených.

Sužby pro lidi bez domova v seniorském věku – Ne pro všechny naše klienty je samostatné bydlení tou správnou cestou. Řada z nich je v seniorském věku, nebo trpí závažnými onemocněními a potřebují stálou podporu. Pro tyto klienty zřizujeme Domovy Přístav.

Služby pro osoby se závislostí – Mnoho lidí bez domova trpí závislostí na alkoholu, kterou je třeba před návratem do běžné společnosti a k samostatnému bydlení vyřešit, i pro tyto uživatele provozujeme vhodné služby.

---

více na: noclezenka.cz/daruj-pravidelne
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Zdravím Vás Olivie
Matyskova

Alena Matysková
200 Kč

Děkuji za Vaši práci. Ať se dílo daří!

Bára

SPARK LIFE

Filip Danilov
5 128 Kč

Jsem důchodce, nemohu více, s bezdomovci velice cítím, modlím se každý den za Vás.

Pavla Žáková
100 Kč

Děkuju za to, co pro lidi bez domova děláte.

Natália

Nechť je to požehnáním pro potřebného 🍀❤

Zdeňka Skurkova
100 Kč

Děláte skvělou práci.

Tereza Běhounková
200 Kč

Kéž by to málo, co můžu dát, pomáhalo lidem v návratu k důstojnému žití...

Hanka V.

Díky, že se staráte

Dana Marková

Menší symbolická pomoc, časem nejspíše rozšířím.

Karel Kras
200 Kč