Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Místo, kde žijeme: Rodinný festival Bílsko

Podpořte finančně hudebně-řemeslný Rodinný festival v Bílsku! Letos se můžete znovu těšit na pestrý kulturní program pro každého; proběhne i tradiční dražba obrazu, tentokrát pro STROOM DUB o.p.s. z Dubu u Prachatic – pro lidi s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Podpořte rodiny z Bílska, které už po sedmé usilují o kvalitní sousedský festival. A přijeďte se potěšit mezi nás!

vybíráme od 30.5.2024

Zdvojnásobení

Každou korunu, kterou darujete, nám NADACE VIA zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
21 400 Kč
vybráno 28 % z 77 000 Kč

přispělo

11 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V roce 2024 se koná už 7. ročník Rodinného hudebního festivalu Bílsko! V průběhu dne je pro vás připravený pestrý doprovodný program – třeba malířská dílna, loutky, knihovna, pletení nebo možnost zkusit svoji sílu u kováře.
Cílem festivalu je vytvořit příjemné prostředí pro setkání umělců, řemeslníků a sousedů i nových potenciálních přátel. Přejeme si napomáhat k vytváření sítě mezi lidmi k vzájemné inspiraci i spolupráci, k podpoře i povzbuzení. Proto je součástí pestrého programu také podpora některé z místních neziskovek. Letos podpoříme Stroom Dub, sociálně terapeutické dílny pro lidi s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením.

Abychom mohli nový ročník uspořádat, potřebujeme teď vaši pomoc! Proč podpořit festival finančně? Každý účinkující a řemeslný umělec si zaslouží odměnu, stejně tak zvukař, který po celou dobu zajišťuje kvalitní zvuk a světlo. Také tým uvítá vaši podporu, připravuje občerstvení pro účinkující a řemeslníky, zařizuje propagaci festivalu a vytváří příjemné materiální i duševní zázemí na festivalové louce. Díky vám pokryjeme výdaje na provoz festivalu. Každý rok se o náš úspěch dělíme s některou z místních neziskovek v rámci dražby věnovaného obrazu od renomovaného malíře. Je to vždy prostor k seznámení se s jejich činností i s nimi samotnými. Pokud vybereme málo, budeme muset dotovat ještě více z vlastních zdrojů, pokud vybereme více, s radostí se pustíme do 8. ročníku, přidáme na odměnách a na podpoře neziskovky.

Děkujeme, protože má smysl lidi propojovat a investovat do nich!

Projekt byl podpořen z programu Místo, kde žijeme. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
www.festivalbilsko.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu