Zabezpečeno Darujme.cz

Kino Varšava z.s.


Kultura, umění a historie

Provozování kina Varšava

Příspěvek je určen na provozní výdaje kina Varšava. Příprava dramaturgie je naší programovou prioritou, ale musíme mít prostředky i na zaměstnance, pojištění, energie, provoz a údržbu nejstaršího kina v Liberci. Jako nezisková organizace skládáme na svůj provoz z několika zdrojů a jedním z nich jsou i dobrovolné dary našich přispěvatelů. Byť malý, ale pravidelný příspěvek nám umožní udržet náročný provoz kulturního stánku. Děkujeme!

Kč /
Kontaktní údaje