Zabezpečeno Darujme.cz

Nadační fond CCBC


Vzdělávání a výzkum Zvířata

Chráníme mořské želvy

Spolu s místní organizací Sehabat penyu Loang chráníme několik pláží na ostrově Lembata v Indonésii. Tyto pláže jsou důležitějším líhništěm kriticky ohrožených karet pravých, ale také karet zelenavých a karet obrovských. V roce 2022 začal projekt na zkvalitnění ochrany mořských želv i na Srí Lance. Činnost ochranářů vedeme a financujeme. Hlídáme pláže před pytláky, přenášíme vejce do chráněné části pláže, hned po vylíhnutí želvy vypouštíme do moře, učíme místní dělat suvenýry z alternativních materiálů, například z kokosu. Učíme děti o želvách a jejich nezastupitelné roli ve fungování ekosystémů, o přírodě a také angličtinu. Jako konzultanti pomáháme i jinde ve světě. V ČR se snažíme zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech, jak jim můžeme pomoci. Propagujeme udržitelný turismus. Společně jsme za posledních 5 let zachránili už více než 4 000 000 želv a každý den přibývají další.

Kč /
Kontaktní údaje