Zabezpečeno Darujme.cz

Diecézní charita Brno


Hospicová a paliativní péče

Běžím pro Bárku 2021

V prvních dvou ročnících se Běh pro Bárku – domácí hospic při Oblastní charitě Jihlava konal veřejně v Jihlavě. Zúčastnilo se ho dohromady téměř 300 běžců a vybralo se 92 tis. Kč na podporu této služby nevyléčitelně nemocným. Loni proběhl běh ve virtuální podobě. Letos už opět chystáme oblíbenější variantu reálného běhu v Jihlavě. Sice nás Covid-19 trochu ovlivňuje, ale nás však neodradí! Chceme si radost z pohybu a podpory Bárky - domácího hospice i tak naplno užít! Zájemci si budou moci zaběhat buď během soboty 19. 6. při hromadném startu anebo v individuálním běhu v intervalu tří dní od 18. 6. - do 20. 6. 2021. K Běhu pro hospic jsou srdečně zváni jednotlivci i rodiny, sportovci i amatéři, všichni ti, kteří chtějí pohybem přispět domácímu hospici Bárka. Výtěžek celé akce je určen na podporu Bárky - domácího hospice. Peníze ze startovného půjdou na zajištění provozu a zkvalitnění služby pro Bárku. V současné době je znát vliv pandemie na ekonomickou stránku domácího hospice a zároveň je zvýšená poptávka po této službě. Podpořte prosím práci zdravotních sester, pečovatelek a lékařů. Akce je součástí celorepublikové kampaně Běhy pro hospice.

Kč /
Kontaktní údaje