Zabezpečeno Darujme.cz

Arnika – Centrum pro podporu občanů


Životní prostředí

Zachraňme stromy

Prosazujeme s Vámi ochranu a obnovu alejí v České republice. Díky Vaším darům pomáháme lidem zachránit stromy, kterým hrozí kácení a usilujeme o zastavení plošného kácení alejí podél silnic a cest. Pomáháme úředníkům orientovat se ve změnách zákonů a seznamujeme je s novými přístupy v péči o aleje. Ukazujeme jak zvýšit bezpečnost provozu v alejích například bílým značením na kmenech a vzděláváním řidičů. Podporujeme místní občanská sdružení a obce, účastníme se připomínkování územních plánů a staveb, které by poškodily zeleň a předkládáme vlastní alternativy. Pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře.

Kč /
Kontaktní údaje