Nadace Via


Životní prostředí

Místo, kde žijeme: Pro přírodu Českého ráje

Dříve běžné druhy organizmů z naší krajiny postupně mizí. Je třeba chránit jejich přirozené prostředí, a to zaniklé obnovovat. Pomozte nám do krajiny navracet motýly, budovat tůně nejen pro obojživelníky, nebo vysazovat remízky a ovocné aleje. Budeme průběžně informovat co se díky Vám podařilo zrealizovat. Velmi si vážíme vaší podpory! Děkujeme!

vybíráme od 8.8.2023

Zdvojnásobení

Každou korunu, kterou darujete, nám NADACE VIA zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
32 900 Kč
vybráno 122 % z 27 000 Kč

zbývá

47 dní

přispělo

31 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Každou naši aktivitu vykonávají obyčejní lidé, kteří mají rádi Český ráj
 a jeho přírodu. Máte-li i Vy chuť něco užitečného vykonat pro přírodui budoucí generace, přidejte se k nám!
No a pokud to nepůjde fyzicky, můžete nás podpořit i na dálku, třeba finančně. Byli jsme podpořeni Nadací Via v programu Místo, kde žijeme. Každou korunu, kterou darujete, nám proto Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Vaše podpora nám pomůže navracet do krajiny aleje, tůně a udržovat květnaté louky. Vaše podpora povede také ke zvýšení druhové pestrosti i početnosti, nyní mizejících, obojživelníků, zpěvných ptáků, ale také dravců. Můžeme se dokonce dočkat návratu již vymizelých druhů! Krajina se stane odolnější na změnu klimatu, a tak snadno nevyschne. A díky vaší podpoře můžeme také šířit osvětu mezi všechny věkové skupiny obyvatel a návštěvníků Českého ráje!
A co konkrétně děláme? Věnujeme se těmto aktivitám:

Tvorba tůní: Tůně a mokřady jsou nesmírně cenným biotopem ve volné krajině. Umožňují nejen život a rozmnožování obojživelníků, ale jsou doslova oázou pro tak krásné druhy, jako jsou slavík modráček, či dokonce jeřáb popelavý. Sedm tůní jsme zrealizovali například u Sekerkových Louček v kaskádě tří rybníků nebo nedaleko pivovaru Malý Rohozec, kde jsme navíc zlikvidovali starou ekologickou zátěž – černou skládku.

Výsadba alejí:
Pohled rozkvetlé ovocné aleje a stromořadí je vždy radost. Jsou domovem hmyzu a drobného ptactva, které se na oplátku stará o ochranu stromů před škůdci. Vysadili jsme ovocnou alej u Sv. Františka nedaleko Sekerkových Louček a další výsadby plánujeme.

Péče o květnaté a vlhké louky
: Bez kosení, by louky časem zarostly a změnily se v les. Zmizely by tak velmi cenné druhy rostlin a hmyzu. Tzv. mozaikovitá seč vyhovuje bylinkám ale současně i hmyzu, například housenky se mají možnost na neposekané části proměnit v motýly. Na bylinkových terasách nad Věžickým rybníkem se nyní snažíme navrátit vzácné druhy hmyzu a druhovou pestrost bylin, jak tomu zde bylo ještě nedávno.

Záchranný transfer obojživelníků
: Pod koly aut každoročně zbytečně hynou stovky obojživelníků. Při jarní migraci totiž hromadně táhnou do vodních ploch, aby se zde rozmnožili. Bohužel stačí jedna silnice na trase jejich tahu. Snažíme se proto na rizikových úsecích obojživelníky bezpečně přenést. Takto pomáháme u rybníku Vidlák v Podtroseckých údolích, u rybníků Cihlák a Nohavice u Bělé u Turnova a na Malém Rohozci.

Výroba, vyvěšování a čištění ptačích budek:
V místech s nedostatkem přirozených dutin vyvěšujeme ptačí budky, vhodné k zahnízdění například sýkor, ale také třeba sov. Nejde ovšem jen o jejich vyvěšení, je nutné je každoročně čistit, aby je neobsadili parazité. Takových budek jsme rozvěsili a pravidelně čistíme na 200 ks, např. v Hruboskalsku a Podtroseckých údolích.

Značení doupných stromů
: Možností, jak uchovat staré stromy v lesním porostu, je jejich označení modrým trojúhelníkem. Po dohodě s vlastníky jsme již vyznačili téměř 150 takových stromů. Tyto stromy nejprve poslouží k zahnízdění dutinovým pěvcům, datlům, holubu doupňákovi, či dokonce puštíkovi. Později jsou útočištěm pro lesní hmyz jako jsou například tesaříci.

Instalace odsedávek pro dravce:
Ve volné krajině zmizelo mnoho remízků, kde mohli dravci jako káně či poštolka číhat na svou kořist v podobě hlodavců. Instalací “berliček“ podporujeme nejen překrásné dravce, ale také ochranu zemědělských plodin bez nutnosti použití pesticidů a jedů. Rozmístili jsme 80 ks berliček např. v lokalitách Karlovice, Loužek u Turnova, Kacanovsko, Vyskeř a okolí a letos máme v plánu v tom pokračovat.

Provoz IS Věžák:
U krásného rybníku Věžák v Informačním středisku SCHKO Český ráj celé léto probíhá osvětová aktivita naší organizace, zaměřená na návštěvníky Českého ráje.  Prezentujeme  tu výstavy, fotografie, informační materiály a snažíme se poskytovat informace i příjemný zážitek každému návštěvníkovi. Letos to bude výstava na téma „Hospodaření člověka v krajině Českého ráje“ a naším cílem je ukazovat přírodě příznivé způsoby hospodaření člověka.

Ekodny u Věžáku:
každoroční aktivita především pro menší návštěvníky. Věnujeme se vždy konkrétním tématům, která souvisejí s ochranou přírody Českého ráje.

Naučná stezka Hruboskalsko: Hruboskalsko je nejnavštěvovanější oblastí Českého ráje. Naším cílem je chránit toto krásné území a motivovat návštěvníky k citlivému vztahu k přírodnímu bohatství této unikátní části Českého ráje.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jen tak dál!

Janča

Děkuji vám všem za to, co děláte

Veronika Lexová
500 Kč

Pro žabičky.

Jardík
500 Kč

Hodně sil a zdaru Vaší mnohaleté činnosti, která pomáhá přírodě a krajině Českého ráje! Nejen obnovené Sedmihorské mokřady jsou toho úctyhodným příkladem. Karel

Český ráj-Klenot naší vlasti

Přispěno 500

Jindřich Výborný
500 Kč

Příspěvek zaslán.🙂

Jiří Hort
500 Kč

Přeji hodně přispěvatelů!

Jiří Čepák
1 000 Kč

Držím palce, ať se podaří částku vybrat!

Jan Vajsejtl
500 Kč