Sdružení VIA, z. ú.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Akademie mediální gramotnosti

Vyrazili jsme s Akademií mediální gramotnosti do regionů. Pracujeme se školami, knihovnami i neziskovkami v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Poskytujeme jim školení, konzultace a podporu při tvorbě vlastních aktivit a zavádění mediální výchovy do své práce s mládeží. Podpořte s námi rozvoj mediální gramotnosti v regionech!

vybíráme od 3.6.2023

Podpořte mediální gramotnost

47 823 Kč
vybráno 24 % z 200 000 Kč

přispělo

41 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V dnešním digitálním věku, kdy informace dosahují násobně většího publika než kdy jindy, je boj s dezinformacemi neodmyslitelnou součástí naší společnosti. Rostoucí vliv dezinformací a manipulace přináší výzvy naší společnosti a ohrožuje naši demokracii, svobodu a kvalitu života. Dezinformace mají potenciál ovlivnit rozhodování veřejnosti, zpochybnit důvěru v instituce a narušit sociální soudržnost.

Bez mediální gramotnosti jsou lidé zranitelní vůči manipulaci a dezinformacím. Vzdělání v oblasti mediální gramotnosti je klíčové k tomu, aby jednotlivci rozpoznávali a analyzovali zdroje informací, vyhodnocovali jejich důvěryhodnost a kriticky přistupovali k obsahu, který konzumují.

Nestačí však pracovat pouze na školách. Kritické myšlení a schopnost vyhodnocovat informace a zdroje je nutné rozvíjet na všech možných úrovních. Zvláště v nejohroženějších krajích se také potkáváme s radikalizací vedení škol nebo učitelů, což znemožňuje zavedení mediálního vzdělávání na těchto školách.

O to kritičtější je posilovat mediální gramotnost i mimo školní lavice. V našem projektu proto pracujeme vedle škol také s knihovnami a neziskovými organizacemi a mapujeme potřeby pracovníků s mládeží působících mimo školní systém a připravujeme pro ně metodický web a cvičení, které ve své práci mohou využít.

Většina aktivit na poli mediální gramotnosti dnes míří do podpory škol a učitelů, pro které vzniká řada metodik. My chceme tyto snahy doplnit právě o podporu mediální gramotnosti v mimoškolním vzdělávání a využít naše dlouholeté zkušenosti s pomocí neziskovému sektoru.

Podpořte nás v našem úsilí zvýšit povědomí o důležitosti mediální gramotnosti a poskytnout lidem nástroje, které potřebují k ochraně proti dezinformacím. Společně můžeme budovat odolnou společnost založenou na informovanosti, kritickém myšlení a schopnosti rozpoznat pravdivé a kvalitní informace.

Projekt byl částečně podpořen z Finančního mechanismu Norska 2014–2021. Váš dar nám pomůže pokrýt zbývající financování projektu. Děkujeme!

Tento text byl připraven s pomocí nástroje ChatGPT, umělé inteligence od OpenAI. V rámci našeho úsilí o zvýšení mediální gramotnosti je pro nás důležité tuto informaci sdílet.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.