ADRA, o.p.s.


Senioři Filantropie a dobrovolnictví

Podpora dobrovolnictví v okrese Karviná

Naším posláním je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Zaměřujeme se na dobrovolnictví u seniorů, pacientů, lidí se zdravotním omezením, dětí a mládeže v jejich volném čase a u osob sociálně slabých.

Děkujeme, že chcete pomáhat s námi.

26 400 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov 

www.adrahavirov.cz

Pomáháme v okrese Karviná od roku 2009. Dobrovolničit můžete ve 45 dobrovolnických programech ve městech Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald, Český Těšín, Horní Suchá, Bohumín a Rychvald

"Usilujeme o to, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka."

V roce 2022 věnovalo 608 dobrovolníků téměř 15 000 hodin druhým lidem. V dalších letech si přejeme být ještě blíže všem těm, kdo potřebují něčí pomoc. Vždyť sami jsme si prožili, jak je každý mezilidský kontakt vzácný. Všichni potřebujeme vědět a slyšet, že jsme v životě pro někoho důležití.

Dobrovolníci poskytují svůj volný čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí bez nároku na finanční odměnu. Pro mnohé uživatele dobrovolnické služby jsou to ti nejlepší kamarádi a spolehliví společníci.

"Jako svou prioritu vnímáme laskavou starost o naše dobrovolníky. Chceme vytvářet ideální
podmínky pro to, aby se cítili ve své službě užiteční a zároveň sami měli z práce radost." 

ADRA dobrovolníci jsou zdarma proškoleni a po celou dobu výkonu dobrovolnické činnosti také řádně pojištěni. V průběhu roku pro ně pořádáme zajímavé supervize nebo vzdělávací přednášky, které budují radostné vztahy mezi dobrovolníkem a klientem. Naším cílem je poskytovat kvalitní dobrovolnickou službu založenou na smysluplné spolupráci, vzájemné důvěře a bezpečí.

Finanční příspěvky z DARUJME.cz poslouží na podporu dobrovolnictví v okrese Karviná
a na zajištění veškerých aktivit Dobrovolnického centra ADRA Havířov. Každá koruna se počítá. :)


Dobrovolníky zapojujeme do těchto programů:
  • domovy a denní stacionáře pro seniory
  • Dobrovolníci domů (domácnosti seniorů a lidí s postižením)
  • nemocnice (např. LDN), studentský program SetKavárna
  • domovy, denní stacionáře a organizace sdružující lidi se zdravotním postižením
  • organizace pro děti a mládež
  • charitativní ADRA obchody a sociální šatníky
  • Studentský dobrovolnický klub ADRA Havířov
  • mimořádné události - pomoc při povodních, v nouzovém stavu apod.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Na podporu dobrovolníků …

David Mikuš
5 000 Kč

SILCOM Multimedia, s.r.o.

SILCOM Multimedia, s.r.o. IČ 63322684
10 000 Kč