ADRA, o.p.s.


Senioři Filantropie a dobrovolnictví

Podpora dobrovolnictví v Českých Budějovicích

Dobrovolnické centru ADRA České Budějovice propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Snažíme se být nablízku lidem, kteří jsou osamělí nebo ve složité životní situaci...

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Více informací o tom, co děláme, se můžete dozvědět na sociálních sítích Facebook a Instagram nebo na našich internetových stránkách www.adraceskebudejovice.cz.


Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice


  • Umožňuje ochotným zájemcům věnovat část svého volného času činnostem v dobrovolnických a humanitárních programech zaměřených na klienty v Českých Budějovicích a okolí, Chýnově, Písku a Horní Stropnici, kteří jsou hendikepovaní z důvodů věku, nemoci nebo sociální situace.

  • Přispívá ke zlepšení psychosociálních podmínek seniorů a lidí s postižením jak v sociálních zařízeních, tak v jejich přirozeném domácím prostředí.

  • Uplatňuje se významným způsobem při zvládání následků mimořádných krizových událostí, jako byly záplavy,  koronavirová pandemie nebo uprchlická krize v důsledku války na Ukrajině. 

  • Školí a průběžně vzdělává Krizový intervenční psychosociální tým (KIP tým) dobrovolníků pro spolupráci s Integrovaným záchranným systémem Jihočeského kraje

  • Získává dobrovolníky z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže a veřejnosti. Podle svého zaměření se dobrovolníci mohou věnovat klientům buď pravidelně formou osobní služby, nebo nepravidelně formou skupinových akcí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za práci, kterou děláte.
Děkuji za čas, který jí věnujete.
Děkuji za ochotu, kterou jste neztratili.
A prosím za vaše zdraví, aby to tak mohlo ještě chvíli zůstat.

Jitka Chánová
2 000 Kč

Jste nejlepší !!!!!!!!!!

Jitka Chánová
100 Kč