Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody


Životní prostředí Zvířata

Zachraňme populaci tetřívka v Jizerských horách

V celé České republice žije tetřívek obecný už jen ve třech lokalitách v celkovém počtu kolem 440 jedinců a jejich stavy neustále klesají. V samotných Jizerských horách se podle posledního sčítání vyskytovalo pouhých 60 kohoutků a slepiček. Pokud nic neuděláme, tetřívek vyhyne. Pomozte nám s jeho záchranou.

Pomozte udržet Jizerskohorskou populaci tetřívka.

Děkujeme!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) má rád otevřená stanoviště, podmáčené louky nebo rašeliniště s porosty borovice, kleče, vrb a bříz. Celý svůj život tráví sameček na místě do 1 km od vylíhnutí, samička do cca 5 km. V poslední době jeho populace klesla o více jak 80%. Důvodem je intenzivní zemědělství a zarůstání vhodných lokalit mladým hustým porostem. Dalším problémem je zvyšující se návštěvnost hor a neukázněnost některých turistů, kteří narušují potřebný klid, který je pro tetřívka klíčový. Zvláště problematické je to během jarního toku a v průběhu přezimování, kdy jakékoliv vyrušení může vést ke zbytečnému výdeji energie a zvyšujícímu se riziku napadaní predátory. Těmi jsou především lišky, divoká prasata, kuny a v poslední době, bohužel i nepůvodní psík mývalovitý. Některé nástrahy v podobě např. pletivových oplocenek pomáhají řešit lesníci ve spolupráci s ochranáři. Vytipovali také tzv. tetřívčí centra, což jsou plochy bezlesí a rašelinišť v centrálních částech hor, které byly upraveny pro život tetřívka. Oplocenky se označují tak, aby byly pro tetřívka viditelné.

A co tetřívkovi pomůže nejvíc?
Chovejme se v místech, kde tetřívci žijí, ohleduplně a s respektem. Zbytečně ho nerušme chůzí či jízdou mimo turistické trasy, mějme psa na vodítku, nedělejme zbytečně hluk a pokud to není nutné, nepohybujme se v horách v noci. Pokud byste chtěli udělat ještě něco navíc, můžete nákupem termohrnku, trika či placky podpořit výsadbu dřevin a keřů, které poskytnou potravu i ochranu pro tetřívka. Získáte tak praktické předměty, které se vám budu při vašich výletech do hor hodit a třeba tím motivujete i další k zájmu o silně ohroženého tetřívka obecného. Děkujeme.

Více informací o projektu: https://www.nadaceivanadejmala.cz/projekty/zachranme-populaci-tetrivka-v-jizerskych-horach

Pomoci můžete i zakoupením předmětů s motivem tetřívka v nadačním eshopu: https://www.nadaceivanadejmala.cz/eshop


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu