Nadační fond Paragraf


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Ruce které zpívají

PRO REZERVACI VSTUPENKY NA BENEFIČNÍ KONCERT, PROSÍM, POUŽIJTE TENTO ODKAZ https://nadacni-fond-paragraf.reenio.cz/cs/#/term/P904273R76197/2024-10-04;viewMode=day Proč budou naše ruce zpívat? Protože i my milujeme zpívání. Naše ruce zazpívají za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava Vaše děti ze Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

vybíráme od 30.4.2024
15 751 Kč

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Benefiční koncert 4. 10. 2024 v 19 h  

Budova kina Vesmír, Zahradní 1741, Ostrava, 702 00
 
PRO REZERVACI VSTUPENKY NA BENEFIČNÍ KONCERT, PROSÍM, POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZ
https://nadacni-fond-paragraf.reenio.cz/cs/#/term/P904273R76197/2024-10-04;viewMode=day

Proč budou naše ruce zpívat?
Protože i my milujeme zpívání.
Protože i my rádi chodíme na koncerty.
Protože i my se chceme začlenit a žít stejný, plnohodnotný život.
Protože i my jsme lační po informacích, i my toužíme po vědění, i my se rádi učíme nové věci.
Protože i my chceme mít snazší přístup ve vzdělávání.
Chceme ovlivnit naši budoucnost, chceme se zapojit a být na sebe pyšní, co sami dokážeme.
A s vaší pomocí toho můžeme dokázat i o trochu více.
Interaktivní dotykové monitory a pomůcky nám učení zjednodušují.
Proto vám chceme ukázat, že naše ruce umí zpívat a budeme se těšit, že vás o tom osobně přesvědčíme na chystaném koncertě.
Za jakoukoliv finanční podporu vám děkujeme.
Děti ze Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace "zazpívají" za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava


Podpořit naši akci můžete příspěvkem vpravo, případně darem na účet veřejné sbírky.
 
Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj, odborem vnitra a krajským živnostenským úřadem jsme získali osvědčení o konání veřejné sbírky.
Pro účely této sbírky byl zřízen transparentní účet vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
č. účtu 131-2560470237/0100
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-2560470237
 
 Jak naložíme s vybranými příspěvky?
 
Zakoupením vstupenky na benefiční koncert bude 100 Kč z každé prodané vstupenky převedeno na transparentní účet veřejné sbírky. Rozdíl mezi skutečnou cenou vstupenky a její 100 Kč výtěžek do veřejné sbírky bude využit na provozní chod akce, především pro úhradu nákladů, které jsou spojené s pořádáním benefičního koncertu.

PRO REZERVACI VSTUPENKY NA BENEFIČNÍ KONCERT, PROSÍM, POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZ
https://nadacni-fond-paragraf.reenio.cz/cs/#/term/P904273R76197/2024-10-04;viewMode=day
 
Výtěžek přes portál Darujme.cz ponížený o provizi společnosti bude taktéž převeden na transparentní účet veřejné sbírky.
 
100 % výtěžku uvedeném na transparentním účtu půjde na nákup interaktivních dotykových monitorů Optoma 5862 RK+ a k tomu příslušných elektrických pojízdných stojanů Optoma RISE 5308, a to především pro Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, a dále pro dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava. Mimo nákup dotykových monitorů a pojízdných stojanů bude výtěžek dále použit na nákup dalších interaktivních vyučovacích pomůcek pro děti s postižením sluchu.
 
Z výtěžku na transparentním účtu velice rádi podpoříme i jiné organizace spolupracující s dětmi pro sluchově postižené a s vadami řeči.
 
Po skončení benefičního koncertu a uzavření veřejné sbírky zveřejníme výši vybraných finančních prostředků a následně zveřejníme seznam zakoupených pomůcek. 
 
Celou akci zakončíme slavnostním předáním, které pro vás natočíme a doufáme, že u natáčení budou přítomny i samotné děti, abyste viděli jejich radost, kterou jste vytvořili právě vy díky vaší podpory.
 

Za jakoukoliv finanční podporu vám děkujeme.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děti a celý tým benefičního projektu Ruce které zpívají si tímto dovolují vyjádřit upřímné a srdečné poděkování za vaši dosavadní štědrou finanční podporu. Díky vaším darům se nám daří projekt realizovat a pokračovat v naší snaze přinášet radost ze vzdělávání dětem tam, kde je to potřeba.

Vaše podpora je nesmírně důležitá a velmi si jí vážíme, protože každý dar, ať malý či velký, pomáhá naplňovat cíl našeho projektu, a to přispět ke zlepšení kvality vzdělávání sluchově postižených dětí.

Pokud máte možnost a chuť projekt i nadále podporovat, pak můžete děti potěšit vaší účasti na benefiční koncertu 4. 10. 2024, nebo své další příspěvky zasílat na transparentní účet projektu Ruce které zpívají.

Ještě jednou vám srdečně děkujeme za vaši dosavadní podporu a současně si vás dovolujeme požádat o zmínce o našem projektu vašim přátelům a obchodním partnerům.

S úctou a vděčností, děti a tým projektu Ruce které zpívají

SPUSTILI JSME REZERVACI VSTUPENEK NA BENEFIČNÍ KONCERT, PROSÍM, REZERVUJTE NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZE

https://nadacni-fond-paragraf.reenio.cz/cs/#/term/P904273R76197/2024-10-04;viewMode=day


VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠEM INSTAGRAMOVÉM PROFILU

https://www.instagram.com/p/C7xEHYVNh_i/

Založení projektu

Pomáháme hudbou, společně 😊🎸🎤.

KytarovkaBrno
15 000 Kč