Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Vyšli dobrovolníky do světa

Prostřednictvím dobrovolníků pomáháme ohroženým dětem a mládeži na celém světě. Neposkytujeme jim přímou finanční podporu, ale posíláme k nim dobrovolníky, aby je doprovázeli, vzdělávali, žili s nimi, pomáhali jim a hlavně je měli rádi – služba trvá až jeden rok. Snažíme se o kontinuitu, pokud je to možné, na práci předchozího dobrovolníka navazuje další. Pomozte nám uhradit náklady na jejich přípravu a vycestování!

vybíráme od 9.5.2023
3 809 Kč
vybráno 3 % z 110 000 Kč

přispělo

5 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dobrovolnická služba není snadná a je potřeba se na ni dobře připravit, proto budoucím dobrovolníkům nabízíme roční přípravný kurz, který obnáší osm víkendových pobytů.
Co získají dobrovolníci na přípravných kurzech?
  • informace o dané zemi (kultura, jídlo, specifika, možné nástrahy...)
  • vyzkouší si práci s mládeží (praxe v českém středisku pro mládež)
  • vyslechnou přednášky na různá témata (zdravověda, psychologie, pedagogika...)
  • setkají se s bývalými dobrovolníky
Co získají dobrovolníci během své služby a po jejím ukončení?
  • nepřetržitá podpora během trvání služby
  • ponávratové setkání po jejím ukončení (pomáhá zpracovat zážitky a zpracovat krizové momenty)
  • podpora supervizora 
  • možnost účastnit se akcí připravených speciálně pro ně (výlety, rodinné akce..)
  • získání nových přátel, možnost být součástí širší skupiny podobně smýšlejících lidí
Po návratu dobrovolníci pořádají přednášky a osvětové akce pro širokou veřejnost, zejména pak školy, farnosti a další zájemce – každoročně zprostředkováváme více než 60 takových akcí. Dobrovolníci tak pomáhají nejen v místě své služby, ale tyto hodnoty přinášejí s sebou zpět a tolik potřebnou myšlenku pomoci ostatním nesou ve svém životě dál.

Finance

Zajištění přípravných kurzů na nás klade značné finanční nároky. Dobrovolníci si hradí pouze symbolický poplatek, protože se v mnoha případech jedná o mladé lidi, kteří přerušili své studium nebo jsou krátce po něm, či si berou neplacené volno v práci. Dobrovolnická služba na místě není placená, dobrovolníkům je poskytnuta pouze strava a ubytování. Na ostatní výdaje spojené s vycestováním  (mimo cestovní pojištění a některá očkování) si dobrovolníci shání finance sami. My jim v tomto poskytujeme pomoc s administrací, připravení dárcovských výzev a zprostředkování služby v konkrétním místě pobytu.
Náklady na jeden dobrovolnický víkend činí přibližně 55.000 Kč (tato částka zahrnuje mzdové náklady koordinátora a vedoucího organizace, lektorné, cestovné, pronájem, technické zajištění, náklady na ubytování a stravu týmu a bývalých dobrovolníků, kteří s víkendem pomáhají).
Děkujeme za Vaši podporu, díky které se budou moci naši dobrovolníci dobře připravit na svoji službu a vycestovat za těmi, kteří je potřebují.

DO ROKU 2022 BYLO VYSLÁNO JIŽ KOLEM 300 DOBROVOLNÍKŮ DO 26 ZEMÍ SVĚTA

Pomocí blízkých pomáháme daleko

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu