Jiří Špalek: Dárcovská výzva pro projekt Tištěné informační materiály do každé ordinace

Místo dárku peníze na dobrou věc

vybíráme od 3.4.2023
28 718 Kč
vybráno 70 % z 41 173 Kč

přispělo

34 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jelikož už všechno mám a co nemám, to nepotřebuji, uděláte mi největší radost tím, že podpoříte dobrou věc. 
 Z mnoha důvodů vás prosím o případný příspěvek Nadačnímu fondu Muži proti rakovině.  

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ
Nadační fond podporuje vydávání informačních materiálů sloužící ke zvýšení informovanosti české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Tyto materiály distribuujeme do ordinací odborných lékařů a i vy si je můžete zdarma vyžádat na webových stránkách Nadačního fondu www.muziprotirakovine.cz. Podle posledních údajů Národního onkologického registru bylo v roce 2015 bylo odhaleno 7 049 mužů s nádorem a 1 440 mužů na něj zemřelo. V rozvinutých zemích je karcinom prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Důležitým faktorem ovlivňujícím výskyt rakoviny prostaty je vedle zdravého životního stylu i věk – s rostoucím věkem se zvyšuje i počet zachycených nádorů prostaty resp. riziko, že daný muž tímto typem nádoru onemocní. Proto je velmi důležité zvyšovat informovanost české, zejména mužské, populace , nejen o prevenci, diagnostice a léčbě karcinomu prostaty a především je informovat o důležitosti včasné prevence.

Buďme zdrávi!:-)

Martin Strýček

Vsecko nejlepsi!!!

Jaroslav Kratochvil
2 500 Kč

Na zdraví! A všechno nejlepší!

Petr Ševčík

Ať jsme zdraví!

Ondřej Kuchovský
500 Kč

dar na dobrou věc ;-)

Ondřej Repík

:-)

Jiří Poláček
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ, projekt: Tištěné informační materiály do každé ordinace