Martina Hůlková: Dárcovská výzva pro projekt Ke kořenům - přírodní pohřebnictví z.s.

Narození není začátek a smrt není konec.

vybíráme od 29.8.2022
1 500 Kč
vybráno 30 % z 5 000 Kč

přispěli

3 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
 Stejně jako oslavujeme narození, oslavujme i moment odcházení, smrti, jako vzdání holdu životu a proměnlivosti. Proměnlivosti a pomíjivosti díky kterým každý náš den a okamžik mohou nabývat smysluplnosti a posvátnosti.
    Podpořte se mnou prosím organizaci Ke Kořenům jako dárek k mým narozeninám. Jsem vděčná, že mi pomohli nejen při rozloučení s prvorozeným synem Marečkem, ale také každoročně podporují pořádání slavnosti Den Naděje (www dennadeje.cz) pro rodiče po ztrátě dítěte, pro jejich příbuzné či přátele.
Dotýkat se smrti propojuje se životem, se sebou samým, s vědomím přesahujícího jsoucna. 
Ke kořenům - přírodní pohřebnictví z.s.
Děkujeme, že podporujete Ke kořenům. Pracujeme na tom, aby byly české pohřby osobité, smysluplné a šetrné k přírodě. Každý člověk si zaslouží poslední rozloučení, při kterém bude uznán a rozpoznán jeho jedinečný životní příběh. Věříme, že i ke smrti se dá přistupovat moudře, otevřeně a tvořivě. Chceme, aby o tom vědělo co nejvíce lidí. Podporujeme jednotlivce, rodiny i komunity ve vytváření vlastních pohřebních obřadů. Přinášíme inspiraci ze zahraničí i vlastní nápady šité na míru českému a slovenskému prostředí. Přednášíme, pořádáme workshopy, poskytujeme rozhovory pro média, překládáme články, neustále se vzděláváme, abychom naši práci mohly dělat dobře a udržitelně. Váš příspěvek nás v tom všem podpoří.

Tak jsem si vzpomněla tak tak! :-) přírodnímu pohřebnictví nazdar!

Nemožná

Všechno nejlepší. Q díky za to, co děláš ❤

Mahulena Exnerová
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Ke kořenům - přírodní pohřebnictví z.s., projekt: Ke kořenům - přírodní pohřebnictví z.s.