Vojta Mocek: Dárcovská výzva pro projekt Kostel Všech svatých v Hřešihlavech

Pomoct zemědělství

vybíráme od 23.6.2022
0 Kč
vybráno 0 % z 1 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Obnova zemědělských tradic
Náš spolek momentálně pracuje na všech potřebných povoleních a dokladech, které jsou nezbytné k opravě kostela. V prvé řadě bychom rádi provedli rekonstrukci přední fasády kostela. Současně je našim velkým přáním zrealizovat opravu místních barokních varhan. Věříme, že na tuto investičně náročnou akci se nám podaří získat prostředy nejen v rámci dotačních titulů, ale i pomocí těch, kteří tento skvostný nástroj budou chtít jednou slyšet v plné síle.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Obnova zemědělských tradic, projekt: Kostel Všech svatých v Hřešihlavech