Martina Blažková: Dárcovská výzva pro projekt Pomozte nám pomáhat!

Dar jako dárek

vybíráme od 16.1.2022
3 300 Kč
vybráno 66 % z 5 000 Kč

přispělo

5 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Jelikož jsem měla před pár dny narozeniny a ne jen tak ledajaké, kulatiny, myslím, že si to žádá něco víc. Vždy jsem si přála udělat nějaký takový dárcovský projekt a toto je ideální příležitost. Zapojte se, prosím, do výzvy a pomozte mi přání splnit.
Mám sice třicetiny a někoho by možná napadlo vymyslet mi nějaký speciální dárek, ale toto je speciální! Nemusíte nic vymýšlet. Alkohol teď stejně nepiju, všechno doma mám a mám se dobře. Tak proč nešířit dobro dál. Vybrala jsem organizaci Čmeláček, která pomáhá lidem s postižením a jejich rodinám. Přispějte jakoukoli částkou a potěšíte mě tím víc, než nějakým dárkem. A přijďte samozřejmě na oslavu :)
A ne, opravdu s sebou nic nenoste.
ČMELÁČEK z.s
Čmeláček je neziskovou organizací, která svůj čas a energii věnuje těm, kteří to potřebují – handicapovaným. Ne jednou za měsíc, ne jednou za rok, ale každý den. Naše motto je: S námi život žiješ! Provozujeme stacionář, kde jsme s postiženými denně – organizujeme různé výlety, akce, terapie, zábavu, hry, relaxaci, procházky, pohybové aktivity, víkendové nebo ozdravné pobyty. Víme, jak obtížné je pro některé rodiny přivézt a zase odvézt své handicapované dítě do stacionáře. Proto se snažíme ulehčit práci i rodičům – ráno pro jejich děti přijedeme a odpoledne je zase přivezeme.
Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která usiluje svou činností především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Zásadami této organizace je zachovávat důstojnost uživatelů, respektovat právo na volbu, individuální potřeby klientů a rovnocenný přístup k nim. Hledáme spolu s klienty možnosti jejich seberealizace, zachováváme úctu a respekt mezi uživateli a pracovníky. Svým jednáním se snažíme posilovat sebedůvěru uživatelů a vytvořit pocit bezpečí.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ČMELÁČEK z.s, projekt: Pomozte nám pomáhat!